dijous, 21 de febrer del 2008

LA NOVA BIBLIOTECA DE L'ESCALA


La biblioteca Víctor Català està ubicada des de fa 23 anys just al centre de la població. Està molt ben situada però l'espai de què disposa, ja de dades petit, és totalment insuficient per acollir totes les novetats en serveis que estan oferint actualment les biblioteques.

L'any 2003 es va convocar un concurs d'idees per a la realització d'un projecte per a una nova biblioteca que s'havia de construir en un terreny que l'Ajuntament acabava d'adquirir al costat de l'Església. Va ser costós escollir el guanyador més adient perquè s'hi van presentar prop d'una quarantena de projectes i tots ells molt originals. Finalment, però, es va arribar a un acord.

El projecte en qüestió necessitava uns quants canvis per adequar-se als requisits mínims obligatoris establerts segons el Mapa de Lectura Pública del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. Molt lentament es van anar debatent tots els canvis i finalment a final de l'any 2006 el projecte va estar a punt per a poder licitar l'obra. Després de tres licitacions en què per diferents motius no es va poder adjudicar, els primers mesos del 2007 s'havia de fer una quarta licitació que semblava que podia ser la definitiva. El mes de juny, però, van haver-hi les eleccions municipals i va entrar un nou equip de govern a l'Ajuntament que va decidir que l'espai que s'havia destinat a la nova biblioteca no era l'idoni. Es va anul.lar el projecte i es va comprar tot l'edifici on està ubicada l'actual biblioteca. La intenció és que, amb les reformes oportunes, ocupi tot el bloc de dalt a baix, mentre que ara només ocupa el primer pis. Com que aquest nou espai no fa els metres quadrats corresponents pel tipus de població es fa una nova sol.licitud al PUOSC per l'any 2012 per si fes falta, més endavant, ubicar-la en un altre espai.

Portem una colla de mesos que només es parla de la biblioteca en els mitjans de comunicació locals. Tot plegat és vergonyós per què, al cap i a la fi, el que menys interessa és la biblioteca i si els usuaris estaran satisfets amb el resultat final. En fi, coses de la política que no porten enlloc.