dimarts, 20 de maig del 2008

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha repartit entre algunes biblioteques del Sistema de Lectura Pública de la província de Girona la quantitat de 625.000,00 € en concepte de la compra de fons documental. A la biblioteca Víctor Català se li ha concedit la quantitat de 3,892,00 €. Aquest fons s'ha de comprar obligatòriament a la UTE, grup de llibreries que s'han associat per a desenvolupar aquesta tasca.
La biblioteca Víctor Català ja ha rebut aquesta subvenció altres anys. Aquest any però la quantitat concedida es redueix pràcticament a la meitat. De tota manera, és important destacar que d'altres biblioteques que també la rebien aquest any s'han quedat sense.
És una subvenció que totes les biblioteques esperem amb interès perquè ajuda a pal.liar la manca de pressupost municipal de la majoria. Representa un gran ajut de cara a poder disposar de les darreres novetats editorials durant una bona part de l'any en curs.