dissabte, 23 de setembre del 2017

Biblioteques intervingudesBenvolguts,
Ahir divendres el Sr. Josep Vives, Cap del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, ens va informar que el Ministerio de Hacienda va publicar dijous 21/09/17 l’ordre segons la qual es declara la no disponibilitat de crèdits al pressupost de la Comunitat Autònoma de Catalunya i que, a partir d’aquesta data, queden automàticament intervinguts tots els saldos positius dels quals disposava el Servei de Biblioteques per tal de dur a terme les funcions de suport a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, entre les quals hi ha la biblioteca de l’Escala. Això vol dir que a partir d’aquest moment no es podran executar la majoria d’activitats i projectes pendents previstos fins a final d’any.

“Els moments que estem vivint ens refermen en la defensa dels valors que inspiren l’existència de la biblioteca pública tal i com es recull a la Declaració de l’IFLA sobre les biblioteques i la llibertat intel.lectual i el Manifest IFLA/Unesco sobre la biblioteca pública ( http://www.cobdc.org/publica/manifestos/manifest_bp.html)”.

A la Biblioteca de l’Escala continuarem defensant aquests valors i oferint un servei públic el més adequat possible a favor de la cultura, la llibertat d’expressió, la informació i el coneixement tenint present que la nostra funció és la de servir al ciutadà. 

Sempre amb vosaltres!!!