divendres, 15 de gener del 2010

AUGMENT D'USUARIS A LES BIBLIOTEQUES

Aquests últims dies els diaris han donat a conèixer les dades estadístiques de les biblioteques de l'any 2009. He trobat molt interessant de publicar algun d'aquests articles al nostre bloc per tal de fer-ne ressó doncs és important de conèixer l'increment d'usuaris que hi ha hagut en general a totes les biblioteques de la provincia de Girona.

Per a què llavors es vagi dient que no es llegeix prou i que a les biblioteques no hi va ningú!!!


MENYS BIBLIOTEQUES PERÒ MÉS GRANS I MÉS VISITADES
A Catalunya hi ha 818 biblioteques, un 1,7% menys que el 2006. Ara bé, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), el 2008 el nombre d'usuaris inscrits i el nombre de visitants a les biblioteques catalanes van ser superiors als registrats el 2006. Així, el nombre d'usuaris inscrits va ser de 3.667.052 persones, un 9,4% més que el 2006, i el nombre de visitants va pujar un 1,8%, fins a arribar a 41.361.096 persones.

Segons dades de l'Idescat, el nombre de biblioteques s'ha reduït els últims anys, però aquest descens no ha afectat de la mateixa manera totes les biblioteques. El nombre de biblioteques grans (les que disposen de més de 500 metres quadrats de superfície útil) ha augmentat: el 2008 ja eren 260, 26 més que el 2006. Per contra, la quantitat de biblioteques petites i mitjanes s'ha reduït: el 2008 n'hi havia 558, mentre que el 2006, 598.

A les comarques gironines, a les Terres de l'Ebre i a les comarques centrals, s'han registrat augments considerables tant d'usuaris com de visitants, amb forts increments en els dos primers àmbits geogràfics que superen el 20%. Per la seva banda, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran tenen menys usuaris que el 2006, tot i que el nombre de visitants sí que ha augmentat. A l'àmbit metropolità i a Ponent, la tendència s'inverteix: puja el nombre d'usuaris però decreix el de visitants.

Una altra dada rellevant que aporta l'Idescat és que un 89% de les biblioteques tenen ordinadors per a ús públic, de manera que els usuaris tenen a l'abast 7.772 equips informàtics, quasi el doble que el 2002. Pel que fa als serveis d'internet, hi ha 775 biblioteques, un 94,7% del total, que tenen connexió a la xarxa.

El llibre continua sent el suport més prestat a les biblioteques, fins al punt que representa un 54,6% del préstec domiciliari, seguit dels documents audiovisuals, que sumen un 27,1% del total de documents prestats. De l'estadística destaca que el préstec de documents audiovisuals ha registrat un augment del 46,8% respecte al 2006 i que el de llibres ha augmentat un 10,4%.

Del total de 818 biblioteques censades, 420 depenen de l'administració local; 169, de la Generalitat; 134 són de titularitat privada; 53, de dependència universitària, i 15, de dependència estatal. Hi ha 27 biblioteques més de titularitats diverses. En conclusió, hi ha 1,1 biblioteques per cada 10.000 habitants. La distribució de les biblioteques mostra una notable cobertura del territori, ja que les proporcions per habitant més elevades es troben als àmbits amb menys densitat de població de Catalunya.

Publicat a

El Punt Comarques Gironines 17-12-2009 Pàgina 29


El nombre de visitants de les biblioteques gironines es dispara i supera els 3,7 milions de persones

Tenen 358.061 usuaris inscrits i han deixat més de 900.000 llibres


Les últimes dades sobre l'ús de les biblioteques de les comarques gironines les situen en capdavanteres a Catalunya. El nombre d'usuaris inscrits va augmentar un 23,4% del 2006 al 2008 i es va situar en 358.061 persones, i el nombre de visitants va créixer un 22%, fins a arribar a 3.729.869 persones, gairebé 700.000 més que dos anys abans. A les comarques gironines hi ha 91 biblioteques, que sumen un fons de més de dos milions de llibres. L'any passat en van deixar 901.311 en préstec.
Malgrat el pessimisme sobre el nivell de lectura dels ciutadans, l'estadística de biblioteques 2008 que ahir va publicar l'Institut d'Estadística de Catalunya és clarament positiva en el cas de les comarques gironines, tal com ho demostren les xifres: un 23,4% més d'usuaris registrats, fins a arribar a 358.061; un 22% més de visitants, que ja sumen 3.729.869, i un 77% més de préstecs de llibres, que van superar els 900.000.

Aquests augments se situen entre els més alts de Catalunya ja que, per exemple, en el cas dels usuaris registrats el percentatge només va ser superior a les Terres de l'Ebre (23,9%). A les comarques gironines hi ha 91 biblioteques: 56 són dels ajuntaments, 21 de la Generalitat, vuit són privades, dues són de l'Estat, una és universitària i tres són d'altres titulars. Es tracta d'una xifra que s'ha mantingut pràcticament igual des de l'any 1992, que n'hi havia 92.

Els llibres, al capdavant
Els llibres són els productes més demanats en préstec, seguits de vídeos i DVD. Les biblioteques gironines van deixar l'any passat 901.311 llibres, 421.122 documents audiovisuals, 113.447 documents sonors, 52.942 publicacions periòdiques i 12.129 documents electrònics. La majoria de biblioteques van entrar en funcionament a partir del 1980. N'hi ha una de cada quatre que fa menys de 100 m² i una de cada quatre que té més de 500 m². El 81,3% tenen fotocopiadora, el 73,6% tenen escàner, el 48,4% tenen reproductors de so, el 57,1% reproductors d'imatge i el 85,7% terminals d'ús públic exclusiu. A tot Catalunya hi ha 818 biblioteques, entre públiques i privades, menys que les 832 del 2006 perquè el nombre de biblioteques petites ha baixat de 598 a 558. Per contra, de grans n'hi ha 26 més. Les biblioteques catalanes tenen registrats 3.667.052 usuaris, el 2008 van sumar 41.361.096 visitants i van deixar gairebé deu milions de llibres. Les de l'àrea metropolitana de Barcelona i les de l'àmbit de Ponent són les úniques en què s'ha reduït el nombre de visitants.

21,9 milions en despeses
21,9 milionsd'euros és l'import de les despeses de les biblioteques gironines l'any passat. Les despeses d'inversió van ser de 8.129.631 euros; les de personal, de 8.105.773 euros, i les destinades a adquisicions van arribar a 3.231.094 euros. La despesa de totes les biblioteques catalanes va ser de prop de 200 milions, la meitat per pagar personal.

Més de dos milions de llibres
Les biblioteques gironines l'any passat tenien al seu fons 2.002.072 llibres, uns 200.000 llibres més que el 2006. Al fons també hi havia 143.633 publicacions periòdiques, 6.309 manuscrits, 26.704 microformes, 127.488 documents audiovisuals, 3,9 milions de gràfics i 83.314 documents sonors.

85 biblioteques amb accés a internet
85 bibliotequesde les comarques gironines tenen accés a internet, mentre que el nombre d'usuaris d'aquest servei l'any passat va ser de 329.604 persones. Només 33 biblioteques, és a dir, una de cada tres, tenen espai web. Aquests espais web van rebre 7.180.484 visites. I en total, seixanta-sis biblioteques ofereixen el seu catàleg per internet.

105 bibliotecaris professionals
Un total de 105professionals són el que tenien les biblioteques gironines el 2008. El personal total era de 376 persones, entre les quals hi havia 145 auxiliars de biblioteca i 53 membres de personal especialitzat. També hi havia 21 becaris i 10 voluntaris. A tot Catalunya hi havia 1.501 bibliotecaris professionals.

Publicat a
El Punt Comarques Gironines 17-12-2009 Pàgina 32