divendres, 15 de gener del 2010

ESTADÍSTIQUES 2009

Basant-nos en la biblioteca Víctor Català, les estadístiques de l'any 2009 ens mostren que, tot i els inconvenients del trasllat a la biblioteca provisional i el tancament durant els mesos de juliol i agost, que són dos mesos importants quant a assistència d'usuaris i préstec, hi ha hagut un creixement en comparació amb l'any 2008. És important destacar que aquest increment anual ha estat gradual a la biblioteca de l'Escala des de l'any 2000.

Cal tenir en compte a l'hora de fer una lectura positiva d'aquestes estadístiques que a la biblioteca provisional disposem de molts menys documents bibliogràfics, la majoria estan en caixes en un magatzem, de menys espai físic, menys cadires, menys taules i menys ordinadors d'ús públic (de 7 hem passat a 3). Les dades estadístiques comparatives són les següents:

ANY 2008
Visitants 13163

Documents prestats 10831

Préstecs interbibliotecaris 437

Usuaris d’internet i ofimàtica 4517

Activitats de promoció 14

ANY 2009

Visitants 11292 (usuaris fictícis 14706)

Documents prestats 9782 (documents fictícis 13722)

Préstecs interbibliotecaris 529 (préstecs fictícis 564)

Usuaris d’internet i ofimàtica 3201 (usuaris fictícis 4572)

Activitats de promoció 12

Nous carnets de préstec 423

Documents (fons) 17553

Hem anotat l'estadística real tenint en compte els dos mesos que la biblioteca va estar tancada i l'estadística fictícia prenent com a dades les quantitats corresponents als mesos de juliol i agost de l'any 2008. S'ha de tenir en compte que aquestes dades, segons l'increment anual, possiblement haguéssin estat més altes.

Les biblioteques estan jugant un paper molt important en la nova societat de la informació i la comunicació. Segons el nou concepte de biblioteca aquestes s'estan convertint en llocs de trobada social on els usuaris es troben bé i poden fruir dels serveis que se'ls ofereix gratuïtament i acompanyats d'altres usuaris. La societat en la que vivim és una societat en que les persones disposem de moltes comoditats a casa i cada vegada ens tanquem més. Per aquest motiu ens cal poder gaudir d'un lloc de trobada social, paper que estan assumint les biblioteques.